Privacy policy

Snijders TripleA draagt ervoor zorg dat er op zodanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zo veel als mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. Snijders TripleA houdt alleen die persoonsgegevens bij die zij nodig heeft om u van dienst te kunnen zijn, de dienstverleningsovereenkomst met u te kunnen uitvoeren, voor het bijhouden van webstatistieken en om te kunnen voldoen aan de verplichte (wettelijke) vereisten.

Om haar werkzaamheden te kunnen verrichten, is het voor Snijders TripleA noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken.

Snijders TripleA verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer, maar niet uitsluitend, bestaan uit voor – en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die aan Snijders TripleA worden verstrekt. Snijders TripleA zal tevens persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet verplicht is.

Snijders TripleA zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om Snijders TripleA te verzoeken om inzage en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking. Ook bestaat het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en op gegevensoverdraagbaarheid. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld.

Cookies

Snijders TripleA verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Deze informatie wordt verzameld via een cookie. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In onze cookies wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren.

Verstrekking aan derden

Alle gegevens die u zelf op onze website invoert, komen terecht bij Snijders TripleA. Snijders TripleA stelt zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking.

Wijzigingen

Snijders TripleA behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.
Mocht u vragen hebben over ons privacy verklaring, neem dan contact op met ons.